Simple but beautiful necklace.ALLA bilder är tagna från www.pinterest.com eller www.google.se om ingenting annat står! Puss, Tuwws.