This is awesome. DIY flower necklace.

 DIY flower necklace.

ALLA bilder är tagna från www.pinterest.com eller www.google.se om ingenting annat står! Puss, Tuwws.

DIY mermaid tutu skirt. Adorable.

 DIY mermaid tutu.

ALLA bilder är tagna från www.pinterest.com eller www.google.se om ingenting annat står! Puss, Tuwws.

DIY bead necklace.

 Beautiful bead necklace.

ALLA bilder är tagna från www.pinterest.com eller www.google.se om ingenting annat står! Puss, Tuwws.